СОЦИАЛНО ДЕЛО

Социалното дело на Съюза на артистите в България стартира своите инициативи по време на председателството на Христо Мутафчиев. Създадени са три фонда, средствата за които се набират от спонсори, от членски внос, от продажба на билети за церемонията по връчването на наградите ИКАР и без никакво държавно участие, което е категоричен акт и израз на солидарност. Основна цел е да се работи чрез установени правила в полза на членовете на организацията.

ЗДРАВЕН ФОНД

Подпомага членове на Съюза при животоспасяващи и животоподпомагащи операции и процедури, които не се финансират по клинични пътеки. От 2007 година досега са подпомогнати над 150 колеги.

Правилник за реда на набиране и условията за управление на средствата в „Здравен фонд” на Съюза на артистите в България

 

СОЦИАЛЕН ФОНД

Според правилника на Социалния фонд се отпуска еднократна помощ към пенсии на колеги, чиито размери са по-ниски от минималния праг на бедност.

ФОНД СТИПЕНДИИ

Този фонд подпомага обучението на студенти във висшите училища по изкуства от театралните специалности, при критерии – отличен успех над 5.50 и социална необходимост – сираци и с доходи на член от семейството под минималната заплата.
За имената и броя на всички, които са подпомагани от трите фонда се води стриктна отчетност.

САБ е координатор на Социална програма за заетост „Мелпомена“, чиято основна цел е увеличаване на заетостта чрез разкриване на работни места за подпомагане дейността на театрите в България. Обект на програмата са безработни лица със специфичен опит, професионална квалификация, знания и умения в областта на театралното изкуство, регистрирани в дирекциите „Бюро по труда”.
Работодатели по програмата са държавни и общински театри, театрално – музикални продуцентски центрове със статут на държавни културни институти, Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов” и Съюзът на артистите в България. Програмата се прилага в цялата страна.