Loading...
Начало2021-05-06T23:10:35+02:00

ЗА НАС

Съюзът на артистите в България (САБ) е творческо-синдикална организация, която представлява интересите на своите членове пред техните работодатели и държавните институции. САБ е юридическо лице със седалище в гр.София и се представлява от Председателя на съюза.

Член на САБ може да бъде всеки, който следва неговия устав, осъществява професионална дейност, свързана с театралното и други сродни изкуства и плаща редовно членския си внос. Структурата на САБ включва съюзни дружества по месторабота, професионални гилдии и индивидуални членове.

ПОСЛЕДНИ СТАТИИ

2206, 2022

Резултати от проведеното Общо събрание на САБ на 20.06.2022

юни 22nd, 2022|0 Comments

Общото събрание на САБ избра нов Управителен съвет и преизбра председателя Христо Мутафчиев На 20.06.2022 г. в камерната зала на Младежкия театър „Николай Бинев“ се проведе редовното Общо събрание на Съюза на артистите

905, 2022

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗА НА АРТИСТИТЕ

май 9th, 2022|0 Comments

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗА НА АРТИСТИТЕ  Съюзът на артистите в България отправя покана към своите членове за свикване на Общо събрание на осн. чл.26 ал.3 от ЗЮЛНЦ.  Управителният съвет на СЪЮЗА НА АРТИСТИТЕ

ИЗБРАНИ ВИДЕА