БИБЛИОТЕКА

Библиотеката на САБ разполага с близо 6000 печатни заглавия, предимно на произведения с пряка театрална насоченост. В библиотеката се съхраняват стари издания на пиеси и театрални материали от края на 19-ти и началото на 20-ти век.

Отделен раздел представлява сбирката от пиеси, издадени от бившия отдел „Театър” към Комитета за Култура, машинописни екземпляри, циклостилни издания и други.

Библиотеката на САБ разполага и с немалък фонд справочна литература: речници, справочници, енциклопедии, албуми и т.н.

Ръководството на САБ чрез своята библиотека се стреми да съхранява паметта на театралното изкуство. В библиотеката могат да бъдат открити оригинални машинописни екземпляри на наблюдателски доклади, броеве на списание Театър, издаваното от Гилдията на театроведите и драматурзите към САБ списание „Homo Ludens“, както и „Театрален бюлетин” и „Гестус”, които вече не се издават.

Информационният фонд се състои от документация за български творци и театри: биографични и творчески данни, репертоар на театрите по сезони, афиши, програми и други материали. В последните 13 години получава изрезки от всички вестници в страната с критически отзиви за всеки спектакъл.

Информацията, документацията, книжният фонд и компютърните услуги в библиотеката се ползват при преференциални условия от членовете на САБ .

Работно време:
понеделник: 12:30 – 17:30
вторник-петък: 10:00 – 12:30 / 13:00 – 17:30

Библиотеката на САБ се намира на адрес:
гр.София,
ул. „Кузман Шапкарев“ №9,
тел.: 02/987 38 72