СРЕЩА С ЕКИПА НА ТМЦ

На 28 февруари в гр. Кърджали по покана на Председателя на Съюзното дружество в ТМЦ „Димитър Димов“ – Кърджали се състоя неформална среща на членове на Управителния съвет на САБ с работещите там. Бяха поканени всички членове на екипа на театъра. Колегите от Кърджали поставиха въпроси, свързани с трудовите им възнаграждения, нормативните актове, определящи размера им, както и проблеми, засягащи отношенията работодател-работници. САБ и колегите от театъра се обединиха около предложение за провеждане на Национална кръгла маса, инициирана от САБ по проблемите в приложението на методиката за финансиране на българския театър, необходимостта от Закон за театъра и от формулиране на правила за провеждане на конкурси за директор на театър.

Уважаеми колеги,

Ако и вие имате въпроси, коментари и инициативи относно дейността на САБ ние ще откликнем на всяка покана за среща, както и ще отговаряме на писмата ви изпратени на официалния електронен адрес на САБ: office@uba.bg.

Пак там приемаме въпроси и предложения, отправени персонално към Председателя на Съюза на артистите в България: Христо Мутафчиев