ПРОСТРАНСТВОТО ПРЕДИ ТЕКСТА – УЪРКШОП С РЪКОВОДИТЕЛ – ДОЦ. СНЕЖИНА ПЕТРОВА

14 – 17 МАРТ, „СЦЕНА 17“, 10:00 – 13:00 ч. В СГРАДАТА НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

В „Пространството преди текста“ участниците имаха възможността да работят с параметрите на пространството, а в помощ им послужиха части от драматургични текстове на Аугуст Стриндберг, Александър Вампилов и Жан Жьоне.