ОПИТ ВЪРХУ ТЕКСТА КАТО ПЕЙЗАЖ – ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ НА РЕЖИСЬОРА ГАЛИН СТОЕВ

12 МАРТ, НЕДЕЛЯ, 17:00, НАРОДЕН ТЕАТЪР „ИВАН ВАЗОВ“, СЦЕНА НА IV етаж

Режисьорът Галин Стоев говори за времето и пространството в работата по декодиране на драматургичен текст, а за отправна точка му послужи съвсем неслучайно един от най-поставяните текстове на Чехов – „Три сестри“. Втората част на срещата въвлече зрителите в разговор, провокиращ множество въпроси и отговори, засягащи театралната практика у нас и по света.