НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА В ПЛОВДИВ

По инициатива на Съюза на артистите в България, на 18 юни в Драматичен театър „Н.О. Масалитинов“ – Пловдив беше организирана отворена среща на творци от сферата на театъра с тема „ИМА ДУМАТА ТЕАТЪРЪТ – ЗА ДОСТОЙНСТВОТО И АВТОРИТЕТА НА ПРОФЕСИЯТА“. В центъра на дискутираните проблеми бяха статута на творческите професии; подходите за оптимизиране на реформата; финансирането на културата и театъра; стратегията за развитие на театъра като част от Националната стратегия за култура. Идеята е да се стартират поредица от конструктивни срещи с обсъждания, в които да се постига обединение около ключови проблеми на българския театър и да се предлагат възможности за решение. Следващият етап е да се публикува обобщение на становищата, които се повдигнаха и да се продължи дебата на ниво съюзни дружества и гилдии.

На срещата беше публично оповестено обединението на български режисьори в новосформирана гилдия към САБ, чийто председател Лилия Абаджиева изпрати следния текст:

 

„ДО УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА ИНИЦИИРАНА ОТ СЪЮЗ НА АРТИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Театърът и сцената ни карат да вярваме, че съществува известна точка на духа, от която нататък живота и смъртта, реалното и въображаемото, високото и ниското, божественото и демоничното престават да бъдат схващани като противоречия.

Театърът е една велика игра, която се вглежда в човека, изследва неговите копнежи, възторзи, страдания, терзания; болката и всичките и описания.

Бих искала да споделя с вас една своя болка и това е, че в последните години нашето общество живее в ситуация на отделеност. Човешкото същество, човещкият индивид се отделя и ние все повече рискуваме да се превърнем в общество на екзистенциални песимисти.

Театърът е феномален със своята велика възможност да обединява. Актът става театрален, когато бъде съпреживян.

Имала съм шанса и възможноста в моята режисьорска практика да работя в различни театрални традиции: в немската, в руската, в американската, където по различен начин и в различна степен държавата подкрепя и поддържа изкуството. Но повярвайте ми никъде, никъде не видях такова разделение, такова противопоставяне на артисти.

 

Живеем във време, в което българската театрална ситуация се нуждае от промяна и има положителна енергия и воля за промяна, Но някак  ние все повече се делим на пчелички и мушички, на мечки и буболечки, на моралисти и екзистенциалисти, на талантливи и бездарни.

Битката, която ние всички водим не е единствено и само битка за хляба, за нашия хляб. Тя не е битка единствено и само, за да има разговор за театъра в бъдеще време. Тя не е и битка само за правото на духа да съществува в абсолютната си форма.

Но нека да кажем, и трябва да го кажем че сме на път да загубим природата на театралното, че променихме театралната лексика с естетиката на шоу-програмите и, че започнахме да се делим на буржоазия и пролетариат.

Тази битка, която ние всички водим може да ни обедини в една обща цел: битката за бъдещето на България и битката за бъдещето на нашите деца, която е неотделима от битката за бъдещето на българския театър. Гьоте казва, “Не можем да  създадем нация, без да създадем театър.”

КОЛЕГИ, ПРИЯТЕЛИ,

Обръщам се към вас в качеството си на председател на Българска Режисьорска Гилдия към Съюза на артистите в България. Ние учредихме нашата гилдия преди по-малко от два месеца и станахме членове на САБ във възможно най-непопулярното време за това. Нашият мотив да създадем  режисьорска гилдия е свързан с желанието ни да участваме в диалога свързан с българския театър.

В лицето на председателя на САБ Христо Мутафчиев, ние открихме партньор готов на диалог, открихме колега, който е готов да застане зад нашите идеи и да работи за тях в качеството си на председател на съюза на артистите.

Не си правим илюзии че проблемите, които съществуват пред всички нас ще бъдат решени като с вълшебна пръчка, но първите стъпки вече са направени.

Днешния форум е една добра крачка, добър пример за нашето желание за диалог. Между вас има представители на нашата гилдия, за да се запознаят с проблемите, които стоят пред вас за да можем заедно да търсим пътища за тяхното решение.

Колеги, приятели,

Уверявам ви, че Българска режисьорска гилдия, в която членуват режисъори от четири поколения с различни естетически пристрастия, сме обединени от желанието да има разговор за българския театър в бъдеще време.

УЧРЕДИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКА РЕЖИСЬОРСКА ГИЛДИЯ:

 

АСЕН ШОПОВ

МАРГАРИТА МЛАДЕНОВА

БОЙКО БОГДАНОВ

БИНА ХАРАЛАМПИЕВА

ЛИЛИЯ АБАДЖИЕВА

НЕДЯЛКО ДЕЛЧЕВ

ЯВОР ГЪРДЕВ като асоцииран член

ГЕОРГИ МИХАЛКОВ

КАТЯ ПЕТРОВА

ВАСИЛ ВАСИЛЕВ

ПЕТРИНЕЛ ГОЧЕВ

МАРИЙ РОСЕН

СТАЙКО МУРДЖЕВ

СТИЛИАН ПЕТРОВ

ТЕА СУГАРЕВА

КРИС ШАРКОВ

ГАРО АШИКЯН

НЕДА СОКОЛОВСКА

ГРИГОР АНТОНОВ

ВЕСЕЛКА КУНЧЕВА

 

Вярвам, че на този форум ще има смислен, ползотворен и професионален диалог. Ще споделяме и поставяме важните проблеми,  които стоят пред всички нас и заедно ще търсим пътища за тяхното решение.

 

Лилия Абаджиева