КОНТАКТИ

СЪЮЗ НА АРТИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

гр. София 1000, пл. „Народно събрание“ 12
Телефони: +359 2 9880440
e-mail: office@uba.bg

Христо Мутафчиев – Председател
Телефон: +359 2 988 04 40
e-mail: office@uba.bg

Велислава Смилянова – Офис мениджър
Телефон: +359 2 988 04 40
e-mail: office@uba.bg

Деница Езекиева – Експерт театър

Телефон: +359 2 988 04 40
e-mail: office@uba.bg

Тинка Николова – Експерт театър и театрален архив
Телефон: +359 2 988 04 40
e-mail: tinka_nikolova@uba.bg

Нина Антова – Юрист
e-mail: n_antova81@yahoo.com

Валери Кръстев – Главен счетоводител
Телефон: +359 2 9890732
e-mail: valeri_krastev@uba.bg

Илияна Манолова – Касиер-счетоводител
Телефон: +359 2 9890732
e-mail: iliana_manolova@uba.bg

СЪЮЗ НА АРТИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ – БИБЛИОТЕКА

1000, гр.София, ул.”Кузман Шапкарев” 9
Телефон: +359 2 9873872
e-mail: biblioteka_sab@abv.bg

Борислава Манолова – Библиотекар
Телефон: +359 2 9873872

Весела Павлова – Библиотекар
Телефон: +359 2 9873872

[recaptcha]