„ИМА ДУМАТА ТЕАТЪРЪТ – ЗА ДОСТОЙНСТВОТО И АВТОРИТЕТА НА ПРОФЕСИЯТА“

По инициатива на СЪЮЗ НА АРТИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ и с домакинството на ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „Н. О. МАСАЛИТИНОВ“ – ПЛОВДИВ се организира национална кръгла маса „ИМА ДУМАТА ТЕАТЪРЪТ – ЗА ДОСТОЙНСТВОТО И АВТОРИТЕТА НА ПРОФЕСИЯТА“.

18 юни, от 10 до 15 часа Драматичен театър Н.О.Масалитинов“ – Пловдив.

Ще се дискутират проблеми по отношение на: – статута на творческите професии; – оптимизиране на реформата; – финансиране на културата и театъра; – стратегия за развитие на театъра като част от Националната стратегия за култура.

За участие се изисква потвърждение на мейл: office@uba.bg

Заповядайте!