АНГЕЛИ НА ТЕХНИКАТА – УЪРКШОП НА МЕТЕОР

13 – 17 МАРТ, „СЦЕНА 17“, 14:00 – 18:00 ч. В СГРАДАТА НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

Над 50 участници се решиха на среща с театралните методи на „Метеор“, чрез практическа работа с Ани Васева и Леонид Йовчев. Какво значи да се стигне „до край“ и има ли по-нататък?