Общото събрание на САБ избра нов Управителен съвет и преизбра председателя Христо Мутафчиев

На 20.06.2022 г. в камерната зала на Младежкия театър „Николай Бинев“ се проведе редовното Общо събрание на Съюза на артистите в България. На събранието от избрани 98 делегати присъстваха 85, а 7 се представляваха от пълномощници. Мандатната комисия определи, че Събранието е редовно и може да взима решения. Делегатите избраха за председател на Общото събрание проф. Николай Йорданов – театровед и член на Гилдията на театроведите, драматурзите и театралните критици към САБ. По време на събранието беше представен Отчетен доклад на Управителния съвет на САБ за периода юли 2017 – септември 2021. С пълния текст на документа можете да се запознаете тук.

На събранието бяха гласувани членове на Управителния съвет на САБ като избраните са: Ирен Алексиева – представител на Гилдията на Техническите и административните работници, Галина Савова – председател на Гилдията на творците от кукленото изкуство, Румяна Николова – председател на Гилдията на театроведите, Гергана Стоянова – председател на Гилдията на артистите, работещи в дублажа, Александър Балкански – председател на Гилдията на цирковите артисти, Валери Кръстев – представител на Гилдията на техническите и административни работници, Петър Калчев – представител на Гилдията на актьорите и Севар Иванов – представител на Гилдията на актьорите. За председател на Съюза на артистите с пълно мнозинство беше избран единственият кандидат – Христо Мутафчиев.

Делегатите от Общото събрание на САБ – 20.06.2022

проф. Николай Йорданов – председател на Общото събрание и Нина Антова – юрист на САБ

Делегатите от Общото събрание на САБ – 20.06.2022

Делегатите на Общото събрание на САБ гласуват

Общото събрание взе решение още да излезе с открито писмо – декларация в защита на всички работещи в културния сектор, настоявайки за увеличаване на бюджета за култура, актуализация на единните разходни стандарти за финансиране на сценичните изкуства, а от там и на заплащането на всички, които са ангажирани в сферата. Писмото е внесено в деловодството на Народното събрание и е адресирано към Комисията по култура и медии, както и към Комисията по бюджет и финанси в 47-мото Народно събрание, а също така е разпространено и към медиите.