7arts.bg – Национална културна стрийминг платформа

Председателят на Съюза на артистите – Христо Мутафчиев подписа Меморандум за сътрундичество с основателя националната културната стрийминг платформа 7arts.bg – Андрияна Петкова. Настоящият акт има за цел да обедини усилията на двете организации да разпространяват инициативи, практики и идеи, формиращи националната културна политика, както и определящи развитието на сценичните изкуства в България. На работна среща между представителите на двете организации се обсъдиха и възможностите за изготвяне на цялостна стратегия за развитието на он-лайн театъра, като наложителна форма  на развитие, предизвикана от пандемията Ковид -19  за достигане дистанционно до нови публики по целия свят, както и необходимостта от професионално обслужване и реализация на стрийминг и лайв стрийминг на културни сценични произведения и постепенното им  висококачествено дигитализиране и архивиране. Меморандумът се сключва за срок от пет години, в който период страните се надяват да допринесат с действията си за създаване на обща благоприятна среда за развитието на сценични проекти на млади професионални режисьори, актьори, драматурзи, театроведи, хореографи, сценографи, костюмографи, композитори, пърформари, съвременни танцови и циркови артисти и др.