Гилдията за съвременни изпълнителски изкуства приема предложения за номинации за ИКАР 2023

Гилдията за съвременни изпълнителски изкуства приема предложения и кандидатури за Национлната награда ИКАР 2023 в категория „Съвременен танц и пърформанс“.
Моля, запознайте се с условията за участие, описани по-долу:
Условия:
♦ Могат да бъдат предлагани за номинация представления в жанра на съвременният танц, пърформанс, лекция пърформанс или други гранични форми на съвременния танц . Хореографски миниатюри, които са част от театрално представление няма да бъдат допускани до селекция.
♦ Номинация за представление може да бъде направена от името на автора, държавна или независима институция, член на ГСИИ, както и от членовете на Комисията. УС на ГСИИ предлага допълнителен списък от представления, които да бъдат разгледани от сформираната Комисия.
♦ Не могат да бъдат номинирани продукции, които са дипломни спектакли, чийто продуцент е учебно заведение.
♦ Могат да бъдат предложени за номинация едно или повече представления на един и същ автор.
♦ Авторът на проекта трябва да е български гражданин, професионалист в сферата на съвременните изпълнителски изкуства или чужд гражданин, пребивавал в България през последните шест месеца, чиято продукция има пълно или частично финансиране от български институции и е предствяна пред българска публика.
♦ Няма изискване относно мястото на реализиране на проекта- държавно, общинско или частно.
♦ Изпълнителите може да са с българско и чуждо гражданство.
♦ Музиката, използвана в предложения проект, трябва да е с уредени авторски права според закона на Република България. Няма ограничения относно нейното изпълнение в рамките на предложената продукция – на живо или на запис.
♦ Няма ограничение в броя и възрастта на участниците в предложената продукция.
♦ Премиерата на проекта трябва да се е състояла в рамките на периода 15.12.2021 – 15.12.2022
Оценяване:
Постъпилите предложения ще бъдат оценявани от Комисия по следните критерии:
2.1 Иновативност, актуалност
2.2 Изпълнение
2.3 Авторски подход към темата, проблема
2.4 Композиционна цялост и структура
Кандидатстване:
Срок за получаване на предложенията – 22.12.2022 г.
Предложенията за номинации се приемат в офиса на САБ, на пл. „Народно събрание“ 12 ИЛИ на имейл: newgildia@gmail.com.
Те задължително трябва да включват информация относно представлението, DVD носител със заснет материал на цялото представление, немонтиран във видео формат DVD ИЛИ да бъде качено онлайн.
За допълнителна информация: newgildia@gmail.com