БРАНШОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР 2020

На 14.12.2020 г. между Министерството на културата, Българска асоциация на работодателите в областта на културата, Сдружение „Ръководители в областта на културата“ и Независимасиндикална федерация „Култура“ към КНСБ, Съюз на артистите в България и Федерация „Култура“ към КТ „Подкрепа“ беше сключен представителен Браншов колективен трудов договор за сектор „Театър“, вписан в специалния регистър на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ на 23.12..2020 г., под № 20, съгласно чл. 53, ал. 3 от Кодекса на труда.

Договорът може да бъде изтеглен от сайта на Съюза на артистите, в подраздел СТАНИ ЧЛЕН – ВИДОВЕ ДОГОВАРЯНИЯ И ЗАЩИТИ – І. ТЕАТЪР – т.1 – Браншов колективен трудов договор 2020.