САБ се присъединява към организираните протести на творците и специалистите в сферата музеите, галериите, библиотеките, читалищата, сценичните изкуства.

Уважаеми колеги,

Предстои Денят на народните будители, но това ще е повод не само за празнуване, но и за равносметка и протест.

На 1-ви ноември лично ще подкрепя протеста на дейците на българската култура и протестната декларация на Национална федерация „Култура“ към КТ „Подкрепа“, срещу унизително ниските възнаграждения на работещите в библиотеките, музеите, галериите, музикалните и театрални институти, Българското национално радио и Държавна агенция „Архиви“. Ще бъда с тях пред Столичната библиотека в 12:00 ч. на 1-ви ноември, сряда.

Призовавам Ви, като членове на Съюза на артистите в България, да подкрепите  протеста на творците и специалистите, които работят в музеите, галериите, библиотеките и читалищата, заедно с всички останали наши колеги, които работят в сферата на сценичните изкуства, в сряда, от 12:00 ч., пред Столичната библиотека.

Българската култура отново не е приоритет за правителството и това си личи по отношение на бюджета и бюджетната прогноза на Министерството на финансите. По последни данни недостигът във финансирането на сценичните изкуства в държавата възлиза на над 80 000 000 лева.

Все още не са предприети мерки, с които да се актуализират и приемат нови, по-високи единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, които осъществяват дейност в областта на сценичните изкуства. Към настоящия момент не е ясно как ще се определя размерът на стандарта между посочения в ПМС №88 от 1.06.2023 г. минимален и максимален такъв.

Категорично се присъединяваме към исканията на колегите от Национална федерация „Култура“ за преосмисляне на отговорността, която трябва да поеме министърът и да разпише като страна Браншовия колективен трудов договор на колегите.

Да бъдем будни, да бъдем заедно, да бъдем твърди и непримирими!

С уважение и настояване:

Христо Мутафчиев