ЮРИДИЧЕСКА ЗАЩИТА

Самото членство в САБ Ви легитимира при сключване на колективен трудов договор и по този начин се осигуряват минималните, но задължителни условия на Вашия индивидуален трудов договор. Ако Вашите права са нарушени от страна на работодателя, съюзната организация, в която членувате поставя за разискване възникналия проблем и изисква оптимално решение за Вас.

В случай на съкращение, частична или пълна ликвидация, дисциплинарно уволнение и т.н., САБ предлага юридически консултации. Вие ги получавате по право (срещу платен членски внос) и имат предимството, че са съчетани с познаване на спецификата на Вашата професия.

Предварителната защита, която Ви предлага членството в САБ се състои в професионална и юридическа консултация за типовете договори с актьори, режисьори, сценографи и т.н. Тук обсегът на тези типови договори засяга  както трудовите, така и гражданските правоотношения между работодатели и творци. За да бъде ефикасна Вашата защита препоръчително е предварително да поискате съвети от САБ по сключването на евентуален договор. При наличие на неизпълнение или нарушение на договора от страна на работодателя, САБ поема съдебната защита на Вашите права.

Съществен момент в защитата, която Ви предлага САБ произтича от Закона за авторското право и сродните му права. Можете да разчитате както на предварителна консултация при сключването на договорите, така и на юридически съвети в случай, че Вашите права са накърнени.

В своята дейност САБ ще договори браншови споразумения в сферата на театъра, киното, телевизията и т.н., с цел да се регламентират минималните заплащания и условия за членовете на САБ. Въпреки, че в настоящия момент тези договорености не почиват върху законова регламентация (липсват все още основни закони в културната сфера), това също е пряка защита на Вашите интереси.      Косвената защита се състои в отстояваните от САБ позиции при приемането на законови и подзаконови актове, отнасящи се до културната сфера. Тези условия се осъществяват в сравнително дълъг период от време, но те са изключително важни за членовете на САБ. Осигуряването на квоти за българско участие в програмите на радиото и телевизията, например, ще осигури работни места за в бъдеще. Подобно значение имат законите за пенсионно, социално и здравно осигуряване; данъчните закони; Законът за държавния бюджет и т.н.