Колеги успяхме!

След събитията на 6-и декември в София и последвалата среща на контактната група с представителите на Министерството на културата, в която САБ беше водеща организация, стана ясно че Министърът на културата е изпратил заповед до директорите на театрите, с което ги уведомява за увеличението на единния разходен стандарт за финансирането на сценичния сектор.

Днес от медиите става ясно, че в неформална среща лидерите на партиите ГЕРБ и ДПС са уговорили с министъра на финансите Асен Василев допълнителни 68 млн. лева за културата в проекта за държавен бюджет за 2024г.

Рекордните близо 150 милиона лева ще бъдат отпуснати за увеличение на доходите на работещите в държавните културни институти и развитие на проекти на частни културни организации и артисти на свободна практика.

От своя страна, ние като Съюз, съвместно със синдикатите, изпращаме писмо за поетапно увеличение на доходите в сектора със задна дата от 1-ви октомври 2023г.

Изпращаме към всички Вас писмото, подписано от представителите на САБ, на Съюза на музикалните и танцови дейци / СБМТД/, на Национална федерация „Култура” към КТ „Подкрепа” и НСФ „Култура” към КНСБ Федерация Култура КНСБ . То вече е изпратено и до директорите на държавните културни институти – сектор сценични изкуства. Моля Ви да се запознаете със съдържанието му и да съблюдавате изпълнението му. Като уведомявате председателите на съюзните дружествата, в които членувате за възникнали проблеми.

Защото всички ние знаем, че няма нищо по-ценно от човешкия фактор и неговата съдба!

Христо Мутафчиев
Председател
Съюз на артистите в България

11.12.2023г.
ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ
В ОБЛАСТТА НА СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА

Уважаеми дами и господа,
Относно издадена заповед от Министъра на културата №РД09-1193/ 30.11.2023 г., за определянето на единни разходни стандарти в сила от 01.10.2023 г., в съответствие чл. 1, ал. 1 от Постановление №88 на МС от 01.06.2023 г. и на базата на сключени БКТД –Театър и БКТД – Музикално-сценични изкуства, настоятелно Ви призоваваме да предприемете действия за :
• увеличение на доходите с не по-малко от 23% от 01.10.2023 г. на работещите в поверените Ви културни институти, което увеличение е релевантно на увеличението на субсидията;
• от 1 януари 2024 г. увеличение с още 20%, което произхожда от нарастването на минималната работна заплата от 780 лв. на 933 лв.
Надяваме се на ползотворно сътрудничество за постигане на по-добри условия на работа в държавните културни институти, устойчиво повишаване на доходите и в защита достойнството на всички работещи.

ЗА САБ
/Христо Мутафчиев – председател/

ЗА СБМТД
/Станислав Почекански/

ЗА КНСБ
НСФ „КУЛТУРА“
/Борис Начев – председател/

ЗА КТ „ПОДКРЕПА“:
НФ „КУЛТУРА“ – КТ „ПОДКРЕПА“
/Кирил Бинев – председател/