ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА САБ ПРОВЕДЕ СРЕЩА С УЧРЕДИТЕЛИТЕ НА САС

Председателят на Съюза на артистите в България – Христо Мутафчиев прие покана за среща с учредителите на Свободен артистичен съюз – Игор Марковски и Асен Аврамов. На срещата бяха представени идеите и концепциите за развитие на новосформираната творческа организация, бяха обсъдени общи принципи на работа по отношение на създаването на Единен регистър на творците към Министерството на културата, общи идеи за развитие на Националната културна стратегия, както и възможностите на двете организации да си партнират.

Съюзът на артистите приветства създаването на САС, тъй като вярваме, че плурализмът в културата е важен и необходим за повишаването на авторитета и съхраняването на достойнството на всеки един отделен творец в обществото, както и възможност да бъдат представени различни гледни точки и идеи.