ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ

САБ е авторитетна организация с дългогодишни традиции. Регистрацията в съда я прави легитимна творческо-синдикална организация. Чрез членството си в САБ имате възможност да се легитимирате пред своя работодател, пред държавните институции и т.н.

Ако осъществявате професионална дейност в областта на сценичните изкуства, Вие имате нужда от хомогенна синдикална организация на професионалната среда, към която принадлежите. От изключителна важност е , че именно членството Ви в САБ легитимира Вашата професионална, а не аматьорска обвързаност с бранша.

Ръководството на САБ представлява Вашите интереси на национално равнище единствено и само в сферата на сценичните изкуства и не позволява тези интереси да се размият в общите социални проблеми.

С членството си в САБ придобивате право на колективно членство във ФИА (Световната федерация на артистите). Това Ви легитимира в чужбина, в случай че трябва да докажете професионалната си принадлежност.

Членството в САБ Ви осигурява представителност да изисквате Вашите права и уговорени минимални възнаграждения пред всички потенциални работодатели (продуценти, разпространители, кино, радио, телевизия и т.н.), с които САБ преговаря за постигане на споразумения.

В случай, че кандидатствате с индивидуален или съвместен проект пред наши или чужди институции, САБ може да Ви даде препоръки и да гарантира Вашите професионални качества.

При всички форуми, срещи, прояви, в които се изискват освен лични качества и определена степен на представителност, САБ може да Ви даде правото да го представлявате.

Не на последно място членството в САБ Ви дава възможност активно да участвате в обществения живот, ако бъдете избран на ръководна длъжност.