САБ с предложения за промени и актуализация на текстове от ЗЗРК

По инициатива на председателя на САБ Христо Мутафчиев днес в Комисията по култура и медии към Народното събрание беше внесено и обсъдено предложение за актуализация на текстове в чл. 23 от Закона за закрила и развитие на културата, които регламентират финансирането на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства. В основата си предложението е насочено към отпадане на рестрикциите, които към момента ограничават възможностите за справянето с икономическата криза и последствията за институтите и работещите в тях.

САБ предлага, повишаване на процента за преизчисление на приходите от продажба на билети от сегашните „до 105 на сто от прогнозния бюджет в частта субсидия“ да се промени на „до 150 на сто за ДКИ с положителен баланс“ и без ограничение за тези с отрицателен до изравняване с останалите.

Другата предложена промяна е да се актуализира ограничението на субсидирането на броя зрителски места, както и да се актуализира средната цена на билетите от 20 на 40 лева.

Членовете на Комисията обсъдиха предложението заедно с представителите на работодателските организации и представители на Министерството на културата и се обединиха около необходимостта от създаване на работна група, която да мотивира и защити промените пред Министерството на финансите и Комисията по бюджет и финанси в последващи срещи и заседания.

В свое следващо официално предложение САБ ще инициира дебат за промени в Методиката за финансиране в посока изработване на механизми за повишаване на единните разходни стандарти, както и допълнителни компоненти за стимулиране към по-високи художествените стойности и резултати.