Председателят на САБ Христо Мутафчиев се срещна с Министъра на труда и социалната политика Иванка Шалапатова

Подкрепата за театрите чрез програма „Мелпомена“ обсъдиха министър Шалапатова и председателят на Съюза на артистите Христо Мутафчиев.

Как да бъда доразвита и надградена националната програма „Мелпомена“, която дава възможност за професионална реализация на актьори и специалисти в театъра, обсъдиха на среща министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова и председателят на Съюза на артистите (САБ) в България Христо Мутафчиев. Програмата е разработена за подпомагане на дейността на театрите и се финансира от Министерството на труда и социалната политика със средства от държавния бюджет за активна политика на пазара на труда. По данни на Агенцията по заетостта за периода 1 януари – 31 май 2023 г. по нея са работили 255 души със специфичен опит и квалификация в театралното изкуство. Работодатели по програмата са държавни и общински театри, театрално-музикални продуцентски центрове със статут на държавни културни институти, Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов” и Съюзът на артистите в България.

„Впечатлен съм от Вашата компетентност и бързото Ви навлизане в проблемите на театрите, решение на които се търси чрез програмата.
Уверявам Ви, че тя оказва неоценима подкрепа на театралните трупи да сформират екипите си в условията на ограничено финансиране“, отбеляза Христо Мутафчиев на срещата. Той добави, че надеждите на Съюза на артистите в България са в бюджет 2024 г. да бъдат защитени повече средства по „Мелпомена“, за да има възможност за наемане на повече лица срещу по-високо възнаграждение.

Министър Шалапатова пое ангажимент да работи съвместно със САБ надграждането на програмата. „Готова съм да подкрепя и професионално, и в личен план всяка инициатива, свързана с развитието на българската култура, защото тя е един от пътищата за изграждане на националната идентично на всяка нация“, сподели тя.