САБ и МТСП договориха увеличаване на бройките по Програма „Мелпомена“

Писмо за благодарност,

С настоящото писмо, бих искал да благодаря на министъра на труда и социалната политика  – г-жа Иванка Шалапатова и нейния екип!

След дълги, но конструктивни преговори, се взе решение да се осигури увеличение на бройките на ангажираните по програмата за временна заетост „Мелпомена“ с още 30 в проекта за Бюджет за 2024.
Благодаря на министър Шалапатова, че вниква в смисъла на програмата, в този особено тежек момент за театралния сектор. Това ще бъде глътка въздух за театралните сцени, които по-трудно формират своите трупи. Значима глътка въздух!
Разбира се, нашият диалог ще продължи, за да се опитаме през следващата година да изработим повишаването на праговете на възнагражденията, задача която ежедневно стои пред нас като организация.
Това ниво на експертност и отношение трябва да се пази, подкрепя и развива на ниво изпълнителна власт и се радвам, че мога да водя този диалог с госпожа Шалапатова и екипа ѝ.
В заключение, смятам че личности като този министър на труда на социалната политика трябва да се подкрепят и в бъдеще!

Христо Мутафчиев

Председател на САБ