ПРЕДИМСТВА

Членуването в САБ дава следните предимства:

  • представителност
  • легитимира професионалната принадлежност на членовете на Съюза в страната и по света
  • безплатна юридическа защита
  • информация за дейността на САБ, както за културните събития в страната и по света
  • социални придобивки и право на обществена инициатива
  • гарантиране на справедливо заплащане
  • членството във FIA, което е отбелязано на членската карта, дава възможност за отстъпки до 100% във Европейски културни институти