Позиция на САБ по случая със задържаните от СИТИ МАРК АРТ ЦЕНТЪР декори на актьорите Христо Шопов, Лилия Маравиля, Ирини Жамбонас

Съюзът на артистите в България изразява своята категорична подкрепа към колегите – актьори и екипи на спектаклите:

„Догодина по същото време” по Бърнард Слейд

Актьори: Христо Шопов и Лилия Маравиля

Режисьор: Георги Михалков

Сценография: Антония Попова

„Всяка година по същото време”, втора част

Актьори: Христо Шопов и Лилия Маравиля

превод: Андрей Аврамов

режисьор: Георги Михалков

сценография: Антония Попова

костюми: Петър Митев

и

”Всичко или нищо”

Драматургия: Лиза Шопова

Актьори: Христо Шопов, Лилия Маравиля и Ирини Жамбонас

Режисьор: Лиза Шопова

Сценография и костюми: Антония Попова

Получихме сигнал, в който е изложена позицията на наши колеги, членове на организацията, които са поставени в безкрайно неудобно положение. След прекратяване на работни взаимоотношения със СИТИ МАРК АРТ ЦЕНТЪР, актьорите и екипите на гореизброените представления са възпрепятствани да играят своите спектакли, заради отказан достъп до декори и реквизит.

Намираме за изключително неуместно принудителното задържане на декорите и реквизита от представленията на колегите. Смятаме, че подобно поведение е недопустимо, особено в тази тежка ситуация, в която е поставен целият културен сектор от началото на пандемичната обстановка. Надяваме се ръководството на СИТИ МАРК АРТ ЦЕНТЪР, към които сме заявявали подкрепа в други случаи, да предприеме незабавни действия по решване на конфликтната ситуация, за да се избегнат съдебни дела, което ще рефлектира най-вече върху СИТИ МАРК АРТ ЦЕНТЪР като културно пространство.