ХХVI НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УНГАРСКА И БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Съюзът на артистите се включва за поредна година като партньор на Националния конкурс за изпълнение на унгарска и българска литература в Шумен. Предстоящото ХХVI-то издание на конкурса ще бъде посветено на 170-годишнината от избухването на унгарската освободителна борба от 1848-1849 г. и 195-годишнината от рождението на унгарския поет Шандор Петьофи (1823-1849), а също така и на 140-годишнината от подписването на Сан-Стефанския мирен договор и 170-годишнината от рождението на българския поет Христо Ботев (1848-1876). Конкурсът ще се проведе между 27 и 29 април в Народно читалище „Добри Войников“ гр. Шумен. Участниците ще изпълняват по свой избор произведения от унгарската и българската поезия, проза и драматургия с общо времетраене 10 минути. Изпълнението на текст от унгарски автор е задължително. Тази година акцентът е върху творчеството на унгарския поет Шандор Петьофи. Препоръчително е и изпълнението на произведения от творчеството на българския поет Христо Ботев.

Участниците в конкурса се разделят в пет групи.

 НАГРАДИ: 

Първа група – ученици до 11 години:

І  –  120 лв.

ІІ – 100 лв.

ІІІ – 80 лв.

Втора група – ученици над 11 години:

І – 300 лв.

IІ – 250 лв.

ІІІ – 200 лв.

Трета група – непрофесионалисти:

І – 300 лв.

IІ – 250 лв.

ІІІ – 200 лв.

Четвърта група – студенти от ВУЗ по изкуствата:

І – 600 лв.

ІІ – 450 лв.

IІІ – 350 лв.

Пета група – артисти-професионалисти:

І – 700 лв.

ІІ – 500 лв.

ІІІ – 400 лв.

Голяма награда „Владимир Трандафилов” от Министерство на културата – за изключително художествено изпълнение – 1000 лв.

Награда на Унгарския културен институт – една седмица в Унгария

Награда на посланика на Унгария – предметна

Награда на Община Дебрецен и Театър „Чоконаи” (Дебрецен) – посещение в гр. Дебрецен, Унгария

Специална награда „Иван Поповски” за изключително художествено изпълнение на участник от ІV-та група – 600 лв.

Специална награда на фирма „Алкомет“ за ученици – 500 лв.

Награда на  Съюза на артистите в България – 300 лв.

Всички разходи на участниците се поемат от институтите, които представляват или от самите тях. Разходите на студентите от ВУЗ по изкуствата се поемат от организаторите. Кандидатите за участие попълват бланка-заявка и я изпращат на посочения на нея адрес до 17 април 2018.

ПРОГРАМА НА ХХVI НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УНГАРСКА И БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА, ШУМЕН 2018

27 април, петък

13.30               Прослушване на I и II група

18.00               Официално откриване

18.30              Ученици и непрофесионалисти

28 април, събота

10.00               Ученици, непрофесионалисти

14.00               Студенти от ВУЗ по изкуствата

17.00               Артисти-професионалисти

29 април, неделя 

10.00               Връчване на награди и концерт

Място на провеждане на прослушванията:

 Народно читалище „Добри Войников“

гр. Шумен, площад „Възраждане“ №4

ХХVI Национален конкурс за изпълнение на унгарска и българска литература Шумен 2018 се организира от Унгарски културен институт при Посолството на Унгария и Община Шумен. Конкурсът се провежда под патронажа на Министерството на културата и с подкрепата на Община Дебрецен, Съюза на артистите в България, семейство Поповски, Шуменския университет „Еп. К. Преславски“, Къща-музей „Лайош Кошут” и Алкомет, Контракс, Новател и ДЗУ Видеотон.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Община Шумен, 9700 Шумен,

бул. Славянски 17, ст. 358,

тел: 054 / 857 752, факс: 054 / 800 400,

мобилен: 0892 456 739

e-mail: i.tsanev@shumen.bg

Унгарски културен институт

при Посолството на Унгария

София 1000, ул. Аксаков 16,

тел: 02/987 23 07, 02/987 29 63,

e-mail: uki@uki.bg

ЗАЯВКА

за участие в ХХVI Национален конкурс

за изпълнение на унгарска и българска литература

Шумен 2018

Име, презиме, фамилия: …………………………………… ……….

Институт, който представлявате: …………………………………

Точен адрес и телефон: ……………………………………………….

……………………………………………………………………………………

Група: ………………………………………………………………………..

Заглавие и автор на произведенията или композициите:

……………………………………………………………………………………

Име на преводача на унгарското произведение:

……………………………………………………………………………………

АДРЕС:

Отдел „Култура, младежки дейности и спорт“

бул. „Славянски“  №17

Община Шумен

9700 Шумен

тел: 054 / 857 752

e-mail: i.tsanev@shumen.bg

j.dobreva@shumen.bg