По инициатива на председателя на САБ беше проведена експертна среща с вицепремиера Атанас Пеканов

Днес, в Министерския съвет, по инициатива на Съюза на артистите в България се проведе работна среща за обсъждане на идеи и стратегии за повишаване на бюджета за култура, както и възможности за оптимизиране на процесите по ефективното разходване на всички средства, предвидени в Националния план за възстановяване и устойчивост в частта, която регламентира развитието на културните и творчески индустрии.

Срещата се проведе в присъствието на вицепремиера по управлението на европейските средства Атанас Пеканов, министъра на културата Найден Тодоров и заместник-министъра на културата Марина Василева, председателя на Съюза на артистите в България Христо Мутафчиев, директора на Обсерваторията по икономика на културата Диана Андреева-Попйорданова, Яна Генова – експерт по културен мениджмънт и политики, Деница Езекиева – театровед и член на Управителния съвет на Националния фонд „Култура“, Илко Ганев – експерт от Съюза на артистите, както и експерти от Министерския съвет, които наблюдават и контролират дейностите по изпълнението на Плана.

На срещата бяха поставени и обсъдени основни въпроси и проблеми, свързани с конфликтни точки в процесите, които съпътстват изпълнението на дейностите по Плана, както и потенциални препятствия, с които заинтересованите страни ще се сблъскат в хода на графика и условията за кандидатстване. Бяха обсъдени и идеите за реформата, която е заложена в Плана.

Участниците се споразумяха, че е необходимо сериозно осмисляне на заложените цели и бюджет на общия проект, както и действащата нормативна уредба.

На срещата се постави началото на последващи срещи, които участниците ще провеждат по групи на експертни нива, за да се съсредоточат усилия в процеса по подобряване на текущите дейности, свързани с ПВУ.