ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НОМИНАЦИИ ЗА ИКАР 2020 В КАТЕГОРИЯ СЪВРЕМЕНЕН ТАНЦ И ПЪРФОРМАНС

Гилдията за съвременни изпълнителски изкуства напомня, че срокът за подаване на предложения за номинации за Награда ИКАР 2020 в категория „Съвременен танц и пърформанс“ е до 15.12.2019 г.

 

 1. Условия 
  • Могат да бъдат предлагани за номинация представления  в жанра на съвременният танц, пърформанс, лекция пърформанс или други гранични форми на съвременния танц . Хореографски миниатюри, които са част от театрално представление няма да бъдат допускани до селекция.
  • Номинация за представление може да бъде направена от името на автора, държавна или независима институция, член на ГСИИ, както и от членовете на Комисията. УС на ГСИИ предлага допълнителен списък от представления, които да бъдат разгледани от сформираната Комисия. Не могат да бъдат номинирани продукции, които са дипломни спектакли, чийто продуцент е учебно заведение.
  • Могат да бъдат предложени за номинация едно или повече представления на един и същ автор.
  • Авторът на проекта трябва да е български гражданин, професионалист в сферата на съвременните изпълнителски изкуства или чужд гражданин, пребивавал в България през последните шест месеца, чиято продукция има пълно или частично финансиране от български институции и е предствяна пред българска публика.

 

 • Няма изискване относно мястото на реализиране на проекта – държавно, общинско или частно.
 • Изпълнителите може да са с българско и чуждо гражданство.
 • Музиката, използвана в предложения проект, трябва да е с уредени авторски права според закона на Република България. Няма ограничения относно нейното изпълнение в рамките на предложената продукция – на живо или на запис.
 • Няма ограничение в броя и възрастта на участниците в предложената продукция.
 • Премиерата на проекта трябва да се е състояла в рамките на периода 12.2018 – 15.12.2019

 

 1. Оценяване

Постъпилите предложения ще бъдат оценявани от Комисия по следните критерии:

2.1 Иновативност, актуалност

2.2 Изпълнение

2.3 Авторски подход към темата, проблема

2.4 Композиционна цялост и структура

 

 1. Кандидатстване:

 

 • Срок за получаване на предложенията – 15.12. 2019 г.
 • Предложенията за номинации се приемат в офиса на САБ, на пл. „Народно събрание“ 12 или на имейл: newgildia@gmail.com.
 • Те задължително трябва да включват информация относно представлението, DVD носител със заснет материал на цялото представление, немонтиран във видео формат DVD или да бъде качено онлайн.

За допълнителна информация:  newgildia@gmail.com