САБ инициира среща между актьорите от общинските театри и Столичната община

По инициатива на председателя на Съюза на артистите в България Христо Мутафчиев днес, беше проведена среща с актьори от общинските театри и кмета на Столичната община г-жа Йорданка Фандъкова, за да се обсъдят всички възможности за увеличаването на заплащането на служителите. Актьорите благодариха за стъпките, които Общината предприе и увеличи заплатите им с 10 % тази година, но изложиха притесненията си, че въпреки увеличението и заради нивото на инфлационния индекс, заради повишаващите се цени на всички стоки и услуги на пазара, средствата са крайно недостатъчни, за да се постигне балансирано и адекватно заплащане спрямо това в държавните културни институти. Творците изразяват позицията, че е изключително необходимо да се предприемат конкретни действия, за да се подобри стандарта на живот и да се повиши самочувствието на всички, които са ангажирани по трудови правоотношения в театрите.

От своя страна кметът на София пое ангажимент да намери решение, което да бъде заложено в бюджета на Общината за 2023 г. и възложи на ресорния зам. кмет г-н Мирослав Боршош да се направи проверка на всички възможности за икономии в настоящия бюджет, които биха могли да се разпределят към работещите в общинските културни институти. Заместник-кметът пое ангажимент да проведе разговори с директорите на културните институти и да извърши анализ на формулата, по която се разпределят средствата в конкретните бюджети на театрите, а също така и да комуникира с председателя на САБ, както и с Министерството на културата, за да бъде включена Общината като страна при подписването на следващия Браншов колективен трудов договор.

„Да бъдем активна страна в преговори, касаещи всякакви културни политики и най-вече формирането на бюджетите и оптимизацията им с цел подобряване на стандарта на колегите е наше задължение и отговорност. Нашата грижа е преди всичко за хората, защото те са основата, върху която ще надграждаме развитието на българския театър.“ – сподели Христо Мутафчиев – председател на САБ след края на срещата.